Palanlı Mağarası

Adıyaman şehrine sadece 10 km uzaklıktaki bu alan, geçmişi çok daha eskilere gittiği için özeldir. Bahse konu
tarih 40 yılı, muhtemelen MÖ 20.000-10.000 yıllık - Üst Paleolitik veya Epi-Paleolitik dönemi anlatıyor.
 

ZİYARETİNİZ İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR:

-Etraftaki en eski insanoğlu yerleşkelerinden biri,
-45 hayvan ve antropomorfik figürlerden oluşan kaya resimleri ve oymalar,
-Ziyaretçi Merkezi.