ARSEMİA KÜLTÜR MERKEZİ

Toros Dağları'nın yamaçlarında, Nemrut Dağı Tümülüsü'ne giden yolun hemen altında ve Eski Kahta
Kalesi'nin karşısında Kommagene Krallığı'ndan kalan bir başka değerli mirası bura.
 

ZİYARETİNİZ İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR:

-Kommagene krallarının yazlık ikametgâhı,
-Kommagene Krallığı'nın en önemli kült merkezi,
-Dağa çıkan antik tören yolu,
-Kommagene krallarının taş kabartmalarda tasvir edilen antik tanrılarla Dexiosisi (tokalaşma
sahneleri),
-Anadolu'da şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük Yunanca yazıt,
-Ziyaretçi Merkezi.