ADIYAMAN TÜRBELERİ

Adıyaman’da saygı duyulan insanların türbeleri bulunur. İlginçtir ki bunların birçoğu aynı döneme, 17. yüzyılın
ilk yarısına, Sultan 4. Murad dönemine aittir. Muhtemelen Bağdat Seferi ile bir ilişkisi vardır.
 

ZİYARETİNİZ İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR:

-Adıyaman'ın 5 km doğusundaki Abuzzer Gaffar Türbesi,
-Adıyaman'ın 7 km doğusundaki Mahmut-El Ensari Türbesi,
-Adıyaman'ın 7 km kuzeyindeki Şeyh Abdurrahman Türbesi.