ÖKSÜZ MİNARE

İsminden de anlaşılacağı üzere, muhtemelen Selçuklu Dönemi'nde burada inşa edilmiş eski bir caminin geriye
kalan tek parçasıdır. Günümüzde Üçgöz köyünde yer almaktadır.
 

ZİYARETİNİZ İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR:

-Bilinmeyen bir geçmişe sahip gizemli bir mirasın parçası,
-Bölgede bulabileceğiniz en güzel minare yapılarından biri.